Ý kiến bạn đọc (1)

  • t

    thành 08:53 15/12/2016

    Ông già bán nước này biết gì nữa mà bình luận