Ý kiến bạn đọc (1)

  • n

    ngu vu 11:08 19/11/2016

    Có 5 ngàn phiến quân IS trong một thành phố gần triệu dân. Với cách đáng của Việt nam thì chỉ cần 1 trung đoàn chủ lực.