Ý kiến bạn đọc (1)

  • L

    Liên huỳnh 02:32 02/11/2016

    Ỷ quyền cạy thế chính phủ ta phải nghiêm và cắt chức đi là vừa đừng để con sâu là sầu nồi canh