Ý kiến bạn đọc (1)

  • B

    Ba Xu 08:38 23/08/2016

    Doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu thấy có lợi nông dân sẽ sản xuất thôi, vậy ở đây không phải là vấn đề của nông dân mà là vấn đề của doanh nghiệp