Ý kiến bạn đọc (2)

  • D

    Dũng Dương 06:37 30/10/2015

    Tác giả chỉ góp nhặt một số tài bài viết của các bình luận gia có khuynh hướng bảo thủ CH và thân Do Thái Nhận định này không hiểu rõ nền chính trị cúa Mỹ trong mùa bầu cử TT tại Mỹ. Bài viết không nằm vững chính sách đối ngoại của Mỹ. Nên nhớ là tất cả chính sách đối ngoại của Mỹ là quyền lợi tối thượng của Mỹ Chỉ 1 tiếng nói duy nhất trước QT đó là hành pháp. Cho dù Đảng CH hay Dân chủ lên nằm quyền đều chỉ 1 tiếng nói. Chính sách này dược các cố vấn An ninh, chính trị QG từ các ĐH nổi tiếng cố vấn cho QH và Hành Pháp Mỹ thông qua các ủy ban. Mọi chính sách đối ngoại được thông qua trước lưỡng đảng QH và hoạt động hành pháp bị giám sát bởi các Ùy ban An ninh, Ngoại giao của Quốc hội. Cái khác nhau chỉ là chiến thuật tranh cử của 2 Đảng. Chứ không phải chiến lược an ninh và chính sách đối ngoại cùa Mỹ

  • M

    Meo Gia 11:13 29/10/2015

    Đơn cử Mỹ có ép được Israel đồng minh của mình thành lập 2 nhà nước cùng với Palestin đâu chứ đừng nói đến các điểm nóng khác

Gửi bình luận