Ý kiến bạn đọc (1)

  • d

    dang hai 02:52 06/07/2015

    Một con người có đầu óc tuyệt vời biết hy sinh cá nhân để đạt được mục tiêu chính trị cho đất nước. Chắc chắn ông ấy sẽ được chuyển sang nhiệm vụ khác.