Ý kiến bạn đọc (1)

  • N

    Nguyễn 07:48 08/07/2014

    Tôi xin KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH trước vong linh những người conhy sinh vì Tổ Quốc - Tổn thất lớn lao, xin chia sẻ mất mát đau thương đến các gia đinh !