Ý kiến bạn đọc (1)

  • N

    Nguyễn Duy Khải 05:13 24/02/2015

    Thông qua bài viết Bắc Ninh Di sản văn hóa phi vật thể Dân ca quan họ ngày càng có sức lan tỏa lan tỏa, đã để lại cho người đọc biết thêm về sự quan tâm đầu tư của UBND tỉnh Bắc Ninh và các hệ thống chính trị trong tỉnh, nhân dân, đặc biệt là các làng quan họ gốc, các nghệ nhân Quan họ tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Xin cảm ơn tác giả

Gửi bình luận