Ý kiến bạn đọc (1)

  • t

    thachke19 04:47 02/10/2014

    Trước khi đi từ con trai thường ở trong chùa để học những bài kinh căn bản để đọc trong ngay 2 xuát giá là có căn cứ, nhưng về trang phục thì không có quy định cụ thể, trang phục trong hình thì giống như bên đại thừa hơn?